Posts Tagged ‘Administrator’

logo mi sultan fatah demakSusunan Pengurus Tata Usaha
MI Sultan Fatah Demak

Jl. Kyai Singkil No. 14 Demak 0291 – 681133 email:mi.sulfa@yahoo.com

Kepala Tata usaha : Muhammad Zaqi, S.EI

No Hp : 085 727 555 872 / 082 223 385 500

Staf Tata usaha : Umi Lathifah, S.E

No Hp : 081 575 025 114

Kepala Perpustakaan : Ahmad Taqiyuddin Wafa, S.Th.I

No Hp : 085 226 041 807

Staf Perpustakaan : M. Sholihul Hadi, S.Pd

No Hp : –

Kepala Laboratorium Multimedia : Ahmad Taqiyuddin Wafa, S.Th.I

No Hp : 085 226 041 807

Kepala Laboratorium MIPA : Umi Ma’unah, S.Pd.I

No Hp : 085 226 442 942

Security : M. Imron Rosyid

No Hp : 085 225 180 186

Petugas Kebersihan : Khofifah

No Hp : –

Penjaga malam : M. Khalim

No Hp : –

Advertisements

Data peserta didik MI Sultan Fatah Tahun Pelajaran 2012 / 2013  sebagai berikut :

LAPORAN MADRASAH IBTIDAIYAH SULTAN FATAH

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

 


No

Kelas

Jumlah kelas

Jumlah murid

Jumlah seluruhnya

Keterangan

Laki-laki Perempuan

1.

I

3

40

36

76

2.

II

3

48

40

88

3.

III

3

45

39

84

4.

IV

2

35

27

62

5.

V

3

42

36

78

6.

VI

3

42

37

79

Jumlah

17

254

213

467

Mengetahui                                                                                   Demak,                             2013

Waspenda Islam Kec. Demak                                                 Kepala MI Sultan Fatah

H. Suyadi, S.Ag , MM                                                           Ahmad Nawawi, S.Pd.I

NIP. 196504261989031003                                                 NIP. 196802072005011002